def

Exploitatievoorwaarden gastenkamer of B&B

Waaraan moet mijn B&B of gastenkamer voldoen?

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet heeft een reeks basiskenmerken en minimumeisen vastgelegd waaraan je gastenkamer of B&B moet voldoen. Deze vereisten gaan over de inrichting, de brandveiligheid, de sanitaire voorzieningen, het comfort, de hygiëne en het onderhoud van de logies die je op de toeristische markt wenst te promoten.

Wat is een gastenkamer of B&B?

(meer…)

Lees meer

loxley

Een vergunning voor een B&B of gastenkamer bekomen

Zonder een voorafgaandelijke schriftelijke aanmelding of vergunning mag je in het Vlaamse Gewest geen gastenkamers, B&B of vakantiewoning exploiteren, noch op de toeristische markt aanbieden.

Een logies aanmelden bij de Dienst Toeristische Vergunningen

Als exploitant van maximum 2 gastenkamers en/of logies voor maximum 8 toeristen, volstaat het om je exploitatie aan te melden bij de Dienst Toeristische Vergunningen. Dit dient te gebeuren voor de opening van je gastenkamerexploitatie. Je hebt hiervoor de keuze tussen een online aanmelding via de website van het Vlaams Logiesinformatiesysteem VLIS of een schriftelijke aanmelding op papier.

(meer…)

Lees meer

vtl

Vlaamse Toeristische Logiesdecreet

Eerlijke concurrentie en duidelijke spelregels voor alle toeristische verblijfsexploitanten

Toeristen die in Vlaanderen wensen te overnachten, moeten zich veilig en geborgen kunnen voelen. Uitbaters van een hotel, camping, vakantiewoning, gastenkamer, vakantiepark of ander verblijf moeten ervoor zorgen dat hun logies minstens voldoet aan bepaalde basisvereisten op gebied van brandveiligheid, comfort, hygiëne en onderhoud.
Omdat het toeristische landschap de laatste decennia uitgebreider en gevarieerder geworden is, heeft het Vlaamse Gewest duidelijke spelregels uitgeschreven voor alle aanbieders van een verblijfsaccommodatie. Hiermee vervangt in 2012 het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet het vroegere Vlaamse Hoteldecreet (1984) en Campingdecreet (1993) en wordt een eerlijke concurrentie gecreëerd tussen de verschillende verblijfsexploitanten op de toeristische markt.

(meer…)

Lees meer