loxley

Een vergunning voor een B&B of gastenkamer bekomen

Zonder een voorafgaandelijke schriftelijke aanmelding of vergunning mag je in het Vlaamse Gewest geen gastenkamers, B&B of vakantiewoning exploiteren, noch op de toeristische markt aanbieden.

Een logies aanmelden bij de Dienst Toeristische Vergunningen

Als exploitant van maximum 2 gastenkamers en/of logies voor maximum 8 toeristen, volstaat het om je exploitatie aan te melden bij de Dienst Toeristische Vergunningen. Dit dient te gebeuren voor de opening van je gastenkamerexploitatie. Je hebt hiervoor de keuze tussen een online aanmelding via de website van het Vlaams Logiesinformatiesysteem VLIS of een schriftelijke aanmelding op papier.

 • In het laatste geval bezorg je het ingevulde aanmeldingsformulier aan de Dienst Toeristische Vergunningen
  • Per mail naar logies@iv.vlaanderen.be
  • Per fax naar het nummer 02 553 29 00
  • Per aangetekende brief naar
   Departement internationaal Vlaanderen
   Dienst Toeristische Vergunningen
   Boudewijnlaan 30 bus 80
   1000 Brussel
 • Als de aanmelding van je gastenkamer of B&B volledig in orde is, ontvang je binnen de 10 werkdagen een ontvangstmelding. De datum van deze aanmelding is je officiële aanmeldingsdatum in het register.
 • Is je aanmelding niet volledig, dan vraagt de Dienst voor Toeristische Vergunningen je binnen de 10 werkdagen om je ontbrekende gegevens alsnog te bezorgen.
 • De aangemelde toeristische verblijven worden opgenomen in een register van het Departement internationaal Vlaanderen.
 • Wens je een vrijwillige vergunning aan te vragen om te kunnen genieten van de voordelen van een vergunning, dan hoef je je gastenkamerexploitatie niet meer aan te melden.

Hoe een vergunning aanvragen voor je gastenkamerexploitatie

 • Als exploitant van meer dan 2 gastenkamers of vanaf 9 toeristen moet je bij de Dienst Toeristische Vergunningen een vergunning aanvragen. Je gastenkamerexploitatie moet voldoen aan een aantal openings- en exploitatievoorwaarden, die goed zijn voor 1 ster. Samen met je vergunningsaanvraag zal je ook een aantal officiële documenten moeten indienen.
 • Je vergunningsaanvraag en de aanvraagformulieren voor officiële documenten zoals je brandveiligheidsattest en je uittreksel uit de kadastrale legger kun je downloaden via iv.vlaanderen.be/vergunningen of per e-mail aanvragen bij logies@iv.vlaanderen.be.
 • Wanneer de exploitant een rechtspersoon is, heb je een aantal documenten nodig zoals de statuten, een notariële akte en/of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad.
 • Een geldige brandverzekering voor het toeristische logies (de gebouwen), de inboedel van het logies, een BA voor de gebouwen en een BA voor de uitbating.
 • Een brandveiligheidsattest in functie van de capaciteit van je gastenkamerexploitatie. Een brandveiligheidsattest bestaat uit verschillende bijlagen in functie van het aantal kamers en het aantal gasten:
  • Bijlage 2: exploitatie voor maximum 2 kamers en maximum 8 personen. In dit geval dient het brandveiligheidsattest afgeleverd te worden door:
   AIB-Vincotte Internationaal NV
   Bollebergen 2a bus 12 – 9020 Zwijnaarde
   E-mail: brandattest@vincotte.be
   Fax: 09 244 77 15
  • Bijlage 3: exploitatie vanaf 3 kamers voor meer dan 8 personen en maximum 5 kamers voor maximum 10 personen
  • Bijlage 4: exploitatie vanaf 6 kamers voor meer dan 10 personen en maximum 15 kamers voor maximum 32 personen, die voor eind 2012 beschikte over een geldig brandveiligheidsattest op basis van bijlage 4
  • Bijlage 5: exploitatie van 6 tot maximum 15 kamers voor 32 personen, die voor eind 2012 niet beschikte over een geldig brandveiligheidsattest op basis van bijlage 4
  • De gastenkamers die moeten voldoen aan de brandveiligheid volgens bijlagen 3, 4 of 5 worden afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar je gastenkamers gelegen zijn.
 • Brandveiligheidsattesten die afgeleverd werden op grond van het opgeheven Hoteldecreet blijven geldig tot de vervaldag, voor zover er geen wijzigingen plaatsgevonden hebben aan de gastenkamers.
 • Een uittreksel uit de kadastrale legger waarop de ligging van je gastenkamerexploitatie is aangeduid, kun je aanvragen bij de gewestelijke directie van het kadaster, bevoegd voor het gebied waar je exploitatie zich bevindt.
 • Een eigendomsattest of een kopie van de akte bij je notaris of een kopie van je huurovereenkomst indien je niet de eigenaar bent van de gastenkamers.
 • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en alle gevraagde officiële documenten aan de dienst Toeristische Vergunningen:
  • Per mail naar logies@iv.vlaanderen.be
  • Per fax naar het nummer 02 553 29 00
  • Per aangetekende brief naar
   Departement internationaal Vlaanderen
   Dienst Toeristische Vergunningen
   Boudewijnlaan 30 bus 80
   1000 Brussel
 • Binnen de 10 werkdagen ontvang je een melding waarin staat of je aanvraagdossier volledig is of niet.
 • Je exploitatie wordt ter plaatse bezocht en gecontroleerd om te zien of alles beantwoordt aan de normen voor basiscomfort, veiligheid en hygiëne. De inspecteur bepaalt eveneens de comfortclassificatie op basis van de comfortnormen.
 • Binnen de 30 werkdagen brengt de dienst Toeristische Vergunningen je op de hoogte of je vergunning werd toegekend of geweigerd.
 • Ben je niet in orde, dan zal de dienst je op de hoogte brengen van wat je nog moet aanvullen of verbeteren.

Charmio

Charmio is een overzichtssite van bed & breakfasts, charmehotels, gastenkamers en vakantiehuisjes in België, Nederland, Frankrijk en de rest van Europa. Kijk op charmio.com voor meer informatie over het toevoegen van je B&B of vakantiewoning op Charmio.