def

Exploitatievoorwaarden gastenkamer of B&B

Waaraan moet mijn B&B of gastenkamer voldoen?

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet heeft een reeks basiskenmerken en minimumeisen vastgelegd waaraan je gastenkamer of B&B moet voldoen. Deze vereisten gaan over de inrichting, de brandveiligheid, de sanitaire voorzieningen, het comfort, de hygiëne en het onderhoud van de logies die je op de toeristische markt wenst te promoten.

Wat is een gastenkamer of B&B?

 • Een gastenkamer of B&B is een inrichting bestaande uit maximum 15 afgescheiden en uitgeruste gastenkamers of ruimtes waar maximum 32 toeristen kunnen overnachten.
 • De gastenkamers maken deel uit van de persoonlijke en gebruikelijke eengezinswoning en hoofdverblijfplaats van de exploitant. De gastenkamers mogen ook liggen in aanpalende bijgebouwen van die woning.
 • Er is slechts één gastenkamerexploitatie mogelijk per eengezinswoning en aanpalende gebouwen.
 • De ruimte waarin de toeristen hun ontbijt en eventueel andere maaltijden kunnen benutten is niet toegankelijk voor andere mensen. Deze ruimte kan dus niet tegelijk als café of restaurant uitgebaat worden.

De beschermde benamingen voor de verblijfscategorie gastenkamers

Een gastenkamer of gastenkamercomplex die aangemeld of vergund is volgens het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet, mag op de toeristische markt aangeboden worden onder de volgende beschermde benamingen:

 • Gastenkamer
 • Bed & Breakfast
 • B & B
 • Gastenverblijf
 • Gastenwoning
 • Gastenhuis

Beschik je niet over een aanmelding of vergunning dan mag je geen enkele van deze benamingen gebruiken, maar ook geen afgeleide benamingen, termen, vertalingen of andere schrijfwijzen ervan die voor verwarring zouden kunnen zorgen.

Openings- en exploitatievoorwaarden voor gastenkamers of B&B

Als je één of meerdere gastenkamers wenst te exploiteren, dien je te voldoen aan een reeks voorwaarden. Voor een aangemelde gastenkamerexploitatie volstaan een aantal basisvoorwaarden. Voor een vergunde gastenkamerexploitatie stemmen deze basisvoorwaarden overeen met 1 ster.
Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste openings- en exploitatievoorwaarden. Voor de volledige versie verwijzen we je naar de brochure voor de categorie gastenkamers.

Algemene voorwaarden voor de exploitatie van gastenkamers of B&B

 • De gastenkamerexploitatie moet voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen die bepaald zijn voor de categorie gastenkamers.
 • De exploitant moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid voor schade berokkend door hemzelf of door personen die hij heeft aangesteld.
 • Het verblijf moet voldoen aan de specifieke exploitatievoorwaarden (zie verder) betreffende de uitrusting, de hygiëne, het onderhoud en de specifieke veiligheidsaspecten.
 • De exploitatie van de gastenkamers moet in orde zijn in verband met de stedenbouwkundige vergunning, attest of uittreksel inzake ruimtelijke ordening.
 • Hebben als hoofdverblijfplaats of zijn gedomicilieerd in het logies: de exploitant, zijn echtgenote of samenwonende partner, zijn familie tot en met de derde graad van verwantschap en de personen en hun gezin die werken in het kader van de gastenkamerexploitatie.
 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag kan opgevraagd worden door de dienst Toeristische Vergunningen.
  De gastenkamers worden waarheidsgetrouw op de toeristische markt aangeboden.

Een greep uit de specifieke voorwaarden

 • Onthaal van de gasten door de exploitant of aangestelde.
 • Permanente bereikbaarheid van exploitant of aangestelde tijdens de openingsuren.
 • Toegang tot een ruimte waar de gasten contact kunnen hebben met hun gastheer of –vrouw.
 • Permanente toegang voor de gasten tijdens de openingsuren van de gastenkamer
 • Ontbijt voor de gasten in de gastenkamer, in de eengezinswoning of in een aanpalende gebouw.
 • Mogelijkheid tot gebruik van de telefoon
 • Elke gastenkamer beschikt over een zichtbaar aangeduid nummer, symbool of letter en een eigen afsluitbare ingang.
 • Elke gastenkamer en toegankelijke ruimte beschikt over elektrische verlichting met een schakelaar bij de ingang.
 • Elke gastenkamer beschikt over een eigen verwarming die tot minstens 20°C verwarmd kan worden.
 • Het slaapgedeelte van iedere gastenkamer voldoet minstens aan de volgende voorwaarden: natuurlijke verlichting via raam of dakvenster, ondoorschijnende overgordijnen, luchtventilatie en minstens één vrij stopcontact.
 • Er is voldoende meubilair aanwezig: aantal bedden in functie van aantal personen met matras, kussen en bijbehorend beddengoed – een divanbed, een opklapbed, een bedkast of dergelijke worden ook als bed beschouwd – een hang- en legkast met kleerhangers, 1 zitplaats per 2 slaapplaatsen, tafel en stoelen in functie van aantal personen en een prullenmand.
 • Een individuele bad- of toiletgelegenheid verbonden aan het slaapgedeelte of in een afzonderlijk, afsluitbare ruimte in de het hoofdgebouw of in het aanpalende bijgebouw.
 • De individuele badgelegenheid van de gastenkamer moet minstens beschikken over: elektrische verlichting, verluchting, bad of douche met permanent warm en koud drinkbaar water, een antislipvoorziening en een afvoerstop, wastafel met zeep en permanent warm en koud stromend drinkwater, een voorziening om toiletartikelen op te plaatsen, een wastafelspiegel met minstens 1 vrij stopcontact, elektrische wastafelverlichting, 1 glas, 1 handdoek en 1 badhanddoek per persoon en een vuilnisbakje.
 • De individuele toiletgelegenheid van de gastenkamer moet minstens beschikken over: een toilet met bril en waterspoeling, toiletpapier, toiletemmer met deksel, voldoende elektrische verlichting en verluchting, en mag zich in dezelfde ruimte bevinden als de individuele badinrichting.
 • Indien de gastenkamers niet elk beschikken over een individuele bad- en toiletgelegenheid, dan is er een gemeenschappelijke sanitaire voorziening voor maximum 8 slaapplaatsen nodig. De gemeenschappelijke bad- en toiletgelegenheid moet over dezelfde faciliteiten beschikken als de individuele.
 • De gastenkamerexploitatie beschikt over een verbanddoos waarvan de inhoud minstens overeenstemt met de inhoud die bepaald is door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
 • De gastenkamers, de sanitaire voorzieningen en de andere toegankelijke ruimtes voor de toeristen zijn goed onderhouden en proper. De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen dienen dagelijks onderhouden te worden.

Algemene informatie ter beschikking van de toeristen

 • De exploitant van een gastenkamer engageert zich om minstens de volgende informatie ter beschikking te stellen van de toeristen:
 • De naam en contactgegevens van de exploitant
 • De naam en contactgegevens van de toeristische beroepsverenigingen waarbij de exploitant aangesloten is
 • De eventuele sluitingsperioden
 • De verkoopsvoorwaarden
 • De contactgegevens van de dienst Toeristische Vergunningen van het Departement internationaal Vlaanderen waarbij de gastkamerexploitatie vergund is. Er dient eveneens vermeld te worden dat de toeristen voor meer informatie en eventuele klachten bij deze dienst terecht kunnen.

Beschikbare informatie in elke gastenkamer

 • Instructies in geval van brand minstens opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Bij aanwezigheid van een lift, dient duidelijk aangeduid te zijn dat de lift niet gebruikt mag worden bij brand.
 • Een inplantings- en evacuatieplan met de voorhanden zijnde brandvoorzieningen en nooduitgangen.
 • Het internationale noodnummer 112.
 • De contactgegevens van de exploitant of diens aangestelde die permanent bereikbaar is tijdens het verblijf van de toeristen.

Charmio

Charmio is een overzichtssite van bed & breakfasts, charmehotels, gastenkamers en vakantiehuisjes in België, Nederland, Frankrijk en de rest van Europa. Kijk op charmio.com voor meer informatie over het toevoegen van je B&B of vakantiewoning op Charmio.