vtl

Vlaamse Toeristische Logiesdecreet

Eerlijke concurrentie en duidelijke spelregels voor alle toeristische verblijfsexploitanten

Toeristen die in Vlaanderen wensen te overnachten, moeten zich veilig en geborgen kunnen voelen. Uitbaters van een hotel, camping, vakantiewoning, gastenkamer, vakantiepark of ander verblijf moeten ervoor zorgen dat hun logies minstens voldoet aan bepaalde basisvereisten op gebied van brandveiligheid, comfort, hygiëne en onderhoud.
Omdat het toeristische landschap de laatste decennia uitgebreider en gevarieerder geworden is, heeft het Vlaamse Gewest duidelijke spelregels uitgeschreven voor alle aanbieders van een verblijfsaccommodatie. Hiermee vervangt in 2012 het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet het vroegere Vlaamse Hoteldecreet (1984) en Campingdecreet (1993) en wordt een eerlijke concurrentie gecreëerd tussen de verschillende verblijfsexploitanten op de toeristische markt.

Ook van toepassing op een gastenkamer, B&B of vakantiewoning?

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet onderscheidt en definieert vijf verschillende verblijfscategorieën: de hotels, de recreatieve openluchtterreinen, de gastenkamers, de vakantiewoningen en de vakantielogies.
Wanneer de verblijfsaccommodatie voldoet aan de opgelegde minimumeisen rond brandveiligheid, comfort, hygiëne en onderhoud, mag hij de beschermde benaming van zijn categorie dragen. Elke exploitant dient zich aan deze regels te houden zodat er binnen de sector een eerlijke concurrentie ontstaat.
Je mag in Vlaanderen dus geen gastenkamer, B&B of vakantiewoning meer uitbaten als deze niet voldoet aan de voorwaarden voor de specifieke categorie waartoe je accommodatie behoort.

Mijn logies officieel kenbaar maken: aanmelden of laten vergunnen?

Wens je in het Vlaamse Gewest een gastenkamer, B&B of vakantiewoning te verhuren of uit te baten, dan moet je die aanmelden of laten vergunnen door de dienst Toeristische Vergunningen van het Departement internationaal Vlaanderen. Zonder aanmelding of vergunning mag je je vakantielogies niet op de toeristische markt aanbieden. Let op want je aanbieden op de toeristische markt is een ruim begrip. Of je je nu kenbaar maakt via een website, een advertentie in een krant, een magazine of een ledenkrantje, een prikbord in een supermarkt of een flyer, je bent sowieso verplicht om je gastenkamer, B&B of vakantiewoning aan te melden of te laten vergunnen.
Verhuur je echter je buitenverblijf aan familie of vrienden, dan hoef je dit tweede verblijf uiteraard niet aan te melden als toeristische logies, zolang je het niet verder promoot aan de buitenwereld.
Bied je binnen eenzelfde domein zowel gastenkamers als vakantiewoningen, dan heb je voor elke logiescategorie een aanmelding of vergunning nodig.

 

Meldingsplicht Vergunningsplicht
 • Een logies in de categorie gastenkamers met maximum 2 kamers en/of maximum 8 toeristen.
 • Het aangemelde logies mag gebruik maken van de beschermde benaming voor de categorie waarin hij aangemeld is.
 • Het logies moet voldoen aan de basisnormen inzake de brandveiligheid, de kwaliteit en het comfort en je dient hiervoor een verklaring op eer in te dienen.
 • Je krijgt geen onmiddellijk bezoek van een inspecteur, maar de dienst Toeristische Vergunningen kan wel op elk ogenblik ter controle de nodige documenten, attesten en keuringsbewijzen opvragen.
 • Een logies in de categorie gastenkamers met minstens 3 kamers en/of voor minstens 9 toeristen.
 • Vanaf 3 kamers, ongeacht het aantal toeristen
 • Vanaf 9 toeristen, ongeacht het aantal kamers

Lees meer over hoe je je B&B of gastenkamer kunt aanmelden of vergunnen

H2: De voordelen van een vrijwillige vergunning

Ook al is je vakantieverblijf niet vergunningsplichtig, heb je er tegenwoordig toch alle voordelen bij om het wel te laten vergunnen:

 • Je ontvangt voor je gastenkamer, B&B of vakantiewoning een officieel herkenningsteken.
 • Je wordt ingedeeld in een comfortclassificatie (een soort sterrenklassement).
 • Je wordt opgenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen.
 • Vanaf 2013 voert Toerisme Vlaanderen enkel nog promotie voor de vergunde vakantieverblijven met een comfortclassificatie.
 • De toeristische diensten van de provincies, steden en gemeenten engageren zich om enkel de vergunde logies met een comfortclassificatie te promoten.

Charmio

Charmio is een overzichtssite van bed & breakfasts, charmehotels, gastenkamers en vakantiehuisjes in België, Nederland, Frankrijk en de rest van Europa. Kijk op charmio.com voor meer informatie over het toevoegen van je B&B of vakantiewoning op Charmio.